Monthly Archives: gener 2013

Sincronicitat

Sincronicitat és l’esdeveniment de dos o més successos d’una manera significativa, però que són causalment inexplicables per a l’individu que els està experimentant. Aquests esdeveniments també haurien de seguir un patró subjacent per satisfer totalment la definició de sincronicitat desenvolupada pel psicòleg suís Carl Jung.

manifest-synchronicity

Carl Jung va encunyar la paraula per a descriure el que ell va anomenar “coincidència temporal de fenòmens no relacionats causalment”. Jung també s’hi va referir com a un “principi de connexió acausal” (és a dir, un patró de connexió que no pot ésser explicat directament per la causalitat), “coincidència significativa” i “paral·lelisme acausal”. Jung va introduir el concepte l’any 1952 al seu assaig Synchronicity — An Acausal Connecting Principle, tot i que hi havia treballat durant prop de 30 anys.

Difereix de la mera coincidència pel fet que la sincronicitat implica no només una circumstància favorable, sinó també un patró subjacent expressat a través de successos o relacions significatius.

Text adaptat de http://ca.wikipedia.org/wiki/Sincronia

Si en voleu saber més, llegiu els llibres Sincronicidad_Carl G. Jung [1950] i Sincronicidad_F. David Peat.

Anuncis

Watch your thoughts. They start your actions

Ens convé molt posar-nos de tant en tant en el rol d’observador de les nostres emocions i dels nostres pensaments, perquè és molt possible que tant els nostres pensaments com les nostres accions ens allunyin dels nostres somnis sense que en siguem conscients. Això pot passar si els pensaments que tenim són negatius, invalidadors, catastrofistes, etc. Aquests pensaments ens poden portar a la inacció, a la passivitat, a la desmotivació… però també a dur a terme accions que no són coherents amb les nostres prioritats, la nostra essència, els nostres valors, el nostre projecte de vida…
Per tant, si observem els nostres pensaments, podem prendre’n consciència i valorar si ens són útils o no en el camí que hem decidit prendre per gaudir d’una vida plena.