Tag Archives: experiència

L’enigma de l’experiència versus la memòria, segons Daniel Kahneman

Aquest vídeo presenta una xerrada d’en Daniel Kahneman, premi Nobel i fundador de l’economia conductual. Ens parla de la dificultat que suposa definir la felicitat i per això comença comentant que existeixen diverses trampes que poden impedir que la sentim: el fet de rebutjar la complexitat d’aquest concepte, la confusió entre experiència i memòria i la il·lusió d’enfocament.

Segons Kahneman, tenim dos self i els confonem: el que té experiències, viu i coneix el present; i el que recorda. I afegeix que el temps és la variable fonamental que distingeix el jo que recorda (que és el que pren decisions i pensa en la vida –> benestar) del jo que viu experiències (que no pensa en la vida, sinó que simplement la viu –> felicitat).

També afirma que el que defineix una història són els canvis, els moments significatius i el final, que és el més important per a la memòria.

La transcripció completa del vídeo amb els meus subratllats es troba aquí: Transcripción TED Talk Daniel Kahneman.

Més sobre l’economia conductual:

Anuncis